CT undersøkelse

CT-scanning

På klinikken kan vi også utføre CT-undersøkelse, i tillegg til vanlig røntgen. CT er forkortelse for Computertomografi, og er en avansert røntgenundersøkelse som gir mer detaljert bilde. Dette gjøres ved at hunden ligger på et bord som kjøres inn i CT maskinen, som er formet som en stor ring. Mens hunden på bordet går gjennom maskinen sender CT røntgenstråler gjennom kroppen fra ulike vinkler, som behandles videre i en datamaskin og lager to- og tredimensjonale bilder av kroppen. Dette gir oss et mye mer detaljert bilde av strukturene i kroppen og vi kan lettere se og få forståelse av f.eks hvordan frakturer ser ut ved planlegging av kirurgiske inngrep.

CT scanning er nyttig til undersøkelse for de fleste av kroppens organer og gir verdifull informasjon ved undersøkelse av ulike skader og ikke akutte problemer. CT er overlegent vanlig røntgen ved at man kan roter og vri bildene for den beste avlesning. I tillegg til at vi selv studerer bilderesultatet så sendes det også til erfarne radiologer for avlesning og understøtte vurderingen..
For at vi skal kunne gjøre en bedre jobb så er CT-scanning et nødvendig verktøy for kartlegging og planlegging av operative inngrep. Sammen med klinisk vurdering, vanlig røntgen gir da CT-scanning muligheter der mange veterinærer ikke kommer videre.

Typiske områder hvor CT er nyttig er når hunden har smerter og belastningsskader, ikke vil hoppe opp i bilen, problemer med å gå i trapper, etc.

For diagnostisering av spinal stenose, som skyldes trang ryggmargskanal, ofte forårsaket av forkalkninger i leddene.
Diagnostisering av cauda equina, en sett med symptomer forårsaket av degenerasjon av noen korsrygg og ryggvirvler, spesielt L7 og S1
Til undersøkelse der vanlig røntgen ikke gir oss godt nok svar, med hunder som har nedsatt førlighet og det vi kan kalle “idrettsskader” som mange hunder får.

 

 

 

Her kan du se hvordan bildene ser ut ved bruk av CT. Vi tok bilde av kjeve bruddet både før og etter operasjon. På bildene ser du tydelig brudd på bilde nr. 2 og hvor vi har satt inn plater for å holde det sammen på bilde nr. 1. Hunden ble operert 16/9/2022 og løper fint allerede.

 

Meny