Kirurgi

snorke op.

Veterinær Bjørn Tore Anderssen har  har lang erfaring innen smådyrkirurgi. Klinikken utfører det aller meste innen bløtdels- og spesielt beinkirurgi. Veterinær Bjørn Tore Anderssen har hatt henvisning fra de fleste veterinærene i regionen i 30 år. Er operasjonen spesielt krevende, er vi ofte to veterinærer og vi samarbeider med veterinærer i Lillesand og Grimstad.
Vi har en velutstyrt operasjonssal med oksygen, gassanestesi og overvåkningsutstyr.  Dyret passes kontinuerlig av en operasjonsassistent som sørger for at anestesien går som den skal.

Ved operasjoner der eier har  god tid til å orientere seg er det bare å ta kontakt for en prat om valg av metode og kostnadskalkyle. mobil 90855740

Jeg er fleksibel på å møte eier og pasient når de har et behov.

Ved operasjoner er en grundig og god vurdering og kartlegging ved hjelp av røntgen og/eller ultralyd i forkant meget viktig for riktig avgjørelse om valg av inngrep.

Ved skader er det viktig å komme tidlig til å få en korrekt diagnose for at resultatet skal bli best mulig.
Svært viktig for vellykket beinkirurgi er rehabilitering. Spør oss om hvilke muligheter som er tilgjengelig. Vi har samarbeid med gode kolleger som utfører rehab.


Artroskopi (kikkhullskirurgi) på ledd og spesielt albue.

Vi har utstyr for kikkhullskirurgi. Har du en halt hund som din veterinær ikke kommer videre med så er artroskopi noen ganger neste verktøy for å komme i mål. Veterinær Anderssen har drevet med dette siden 1996 og har lang erfaring med dette håndverket. Forbeinhalthet og smerter i albuen på unge hunder er det leddet som artroskopi brukes mest på. Det er ofte unge hunder som har vedvarende halthet som man tar inn til en klinisk vurdering der artroskopi gir mer informasjon om mulig løs bit i leddet. Disse hundene er det gjerne tatt røntgen av uten funn som forklarer haltingen.

Ta kontakt med dyrlege Anderssen for en vurdering av din hund . mobil 90855740

Mange former for lidelser i ledd hos hunder kan undersøkes og behandles ved hjelp av en kikkhullsundersøkelse – en såkalt artroskopi. Artroskopi bruker, som regel, to innganger (kalt porter) inn til leddet, det gir et fantastisk overblikk over hele leddet og etterlater kun små sår på ca. 5 mm for hver port. I motsetning vil et åpent kirurgisk inngrep i leddet ofte kreve et større snitt, og det gir et dårligere overblikk av leddet. Rekonvalenstiden er kort og pasienten tråkker gjerne på operert fot samme dag eller dagen etter.

BEINKIRURGI PÅ BRUDD OG ANDRE SKADER

Veterinær Bjørn Tore Anderssen hovedinteresse er akutte og kroniske skader i skjelettet, som i albue, kne og rygg. Ledd- og ryggrelaterte lidelser, som for eksempel osteochondrose (OCD), korsbåndskader, skiveprolaps og cauda equina er en del av hverdagen hans, i tillegg til andre avanserte ortopediske lidelser som for eksempel beinbrudd av ulik karakter.

I markedet i dag er det mye som tilbys av inngrep og det er bare å ta kontakt med klinikken for second opinion og ikke minst prognose og pris som passer lommeboka til eier.

Bruddskader som skjer akutt.
Hvordan akutte bruddskader behandles avhenger av type brudd, om bruddet er i umiddelbar nærhet med ledd eller ledd er innbefattet, alder på kjæledyret og til en viss grad rase.

Har du en skade på din hund katt ring eller sms mobil 90855740 for vurdering og pristilbud før dere eventuelt reiser langt for å få ordnet opp i det.

Kne/patellaluksasjon
Patella betyr kneskål og luksasjon betyr ute av ledd. Kneskålen (patella) ligger i en fure/et spor nederst på lårbenet og hos noen hunder kan patella gli ut av furen på lårbenet, dette kalles patellaluksasjon. Patellaluxasjon vil ofte gi smerter i akuttfasen og gi smerter for hunden. Tilstanden kan skyldes akutt skade  men noen hunder har også en disposisjon på grunn av uheldig konstruksjon i bakbeina. Det er hovedsakelig små hunder som under 10 kg som sliter med patellaluxasjon medial. Man kan gjerne kalle patellaluxasjon en idrettsskade og dersom man går inn på et tidlig stadium og korrigerer dette er prognosen bedre med hensyn på god funksjon og rask rekonvalesens.

For en hund med patellaluksasjon som krever inngrep/operasjon er det viktig å ta dette på et tidlig tidspunkt, men hunden må være minst 12 måneder før undersøkelse.

Korsbånd / TPLO metode/ kne

TPLO operasjon (tibial plato leveling osteotomi) er en metode for å operere hunder med korsbåndskader og er den foretrukne metoden spesielt på mellomstore og store hunderaser.

Jeg har erfaring med TPLO metoden fra 2002 og har operert ca 500 hunder.

Ring og be om pris: 90855740

Symtom: Hunden holder gjerne foten i lufta etter belastning. Den tråkker ikke helt gjennom. Man kan ha både akutt halt hund med totalruptur og delevis ruptur med halting på gjeldende bakbein i flere måneder uten at man finner slark ved sjekk hos veterinæren  eller funn på røntgen som forklarer haltingen.
Med TPLO teknikken gjør man et kutt i toppen av leggbenet, for så å rotere slik at vinkelen endres. Man utfører et planlagt bueformet snitt og endrer ved det angrepsvinkelen slik at når hunden tråkker ned så reduserer man slarken i leddet som i neste omgang gir forkalkninger på sikt i leddet. Man skrur så på en plate og fikserer øverste del av tibia med en plate  , slik at det gror fast i sin nye posisjon. På den måten tar man bort behovet for stabiliserende korsbånd med utvendige sting som er annen metode. TPLO er en relativt krevende og krevende metode som kun de som har jobbet mye med beinkirurgi behersker. På sikt gir TPLO metoden bedre resultat enn andre ekstrakapsulære metoder.  Bjørn Tore Anderssen har operert med TPLO teknikken siden 2002 og gjør dette jevnlig. Ring for info om metoden og pris. 90855740

Ved alle tilfeller av korsbåndskader vil også andre rimeligere metoder bli vurdert. Gode røntgenbilder og grundig vurdering av hvert tilfelle er viktig for å finne beste behandlingen for din hund.

Rygg
Veterinær Anderssen har jobbet med utredning og behandling av ryggskader/ryggproblemer siden 1993

Cauda equina, eller Lumbosacral syndrom er skade i ryggvirvler, i området som tilsvarer vår korsrygg. Noe av symptomene er at hunden kan ha problem med komme inn/ut av bilen, merkes som vondt i bakparten.
Kreves en grundig utredning/vurdering før behandling, og operasjon vil vurderes. I noen tilfeller må det tas CT før operasjon.

 


BLØTDELSKIRURGI

Snorkeoperasjon / BOAS
BOAS står for Brachyocephalic Obstructive Airway Syndrome Snorkeoperasjon kan utføres for raser som har problemer med lang bløt gane og ofte for trange nesebor. Ofte knyttet til kortsnutede hunderaser.. En slik operasjon vil forbedre pusten og minske snorking/snorkelyd.

Eksempel på raser:  bulldog, mops, pekingneser, fransk bulldog, boston terrier, affenpinscher, cavalier king charles spaniel, brussels griffon, shih tzu, chihuahua, perserkatter med flere.

Den spesielle hodeformen til disse rasene gjør at de er mer utsatte for medfødte pusteproblemer. De kan ha trange nesebor, lang og tykk bløt gane som over tid kan gir  kollaps av strupehodet eller føre til luftrør kollaps.

Kristiansand Smådyrklinikk har investert i nytt godt utstyr for disse typer inngrep som gjør operasjonen skånsom for pasienten. Det foregår ved å brenne vekk deler av den bløte ganen samt ofte kirurgisk åpning av begge nesebor.
Det kreves en grundig undersøkelse og utredning i forkant.

Ved konsultasjon hos en kirurg blir hunden undersøkt og vurdert for BOAS, samt at du og eier får en grundig innføring i hva BOAS er, diagnostikk, kirurgisk korrigering, mulige komplikasjoner og postoperativ pleie. Graderingen gjøres på grunnlaget av instruksjon fra SVF (Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening). Skjema for gradering av BOAS (PDF). Veterinær Bjørn Tore Anderssen er godkjent for denne undersøkelsen BOAS.

På operasjonsdagen blir hundens øvre luftveier (bløte gane, mandler og strupehode) grundig evaluert ved kirurgi. Vi vil ta røntgen (eventuelt CT hvis nødvendig) av nakke og brysthule for å evaluere lunger og luftrør.  Kirurgisk korrigering av øvre luftveier blir som regel utført samme dag for å unngå flere narkoser.

Type kirurgi avhenger av funn, men de fleste brachycephale hunder får åpnet opp neseborene sine (rhinoplasty) og korrigert den lange og tykke bløte ganen sin (palatoplasty). Ofte er det fornuftig   å fjerne mandler for å lage mer plass til luftstrømmen.

Minst  90% av BOAS affiserte hunder får en bedre livskvalitet etter kirurgisk korrigering av luftveiene.

Brachycephale hunder er krevende pasienter i forkant av operasjonen og må først gjennom en forundersøkelse av  ansvarlig veterinær.

Ved å bruke Covidean sitt medisinske utstyr er det mindre risiko for hevelse i svelget og pusteproblemer etter operasjonen

Mange av disse jobbene dekkes ikke av forsikring og eier må betale selv.

Pris fra 15.000 for å fjerne deler av bløte gane og deler av den.

Ta kontakt for pris på 90855740.

Viktig å arrestere denne lidelsen tidlig.

Etter operasjon av BOAS

De fleste hunder drar hjem dagen etter operasjonen. Hunden må da holdes i ro i 3 uker for å forhindre hevelse i svelget.

Ved denne type inngrep fortas operasjonen tidlig på formiddagen slik at man har hunden oppstallet til den er stabil og god alment før utlevering.

Hvor vellykket er kirurgi?

 

Jo tidligere, jo bedre siden tilstanden forverres over tid og kan forårsake andre misdannelserTidlig korreksjon av stenotic svelg og / eller en langstrakt myke ganen vil betydelig forbedre luftveiene funksjon og kan hindre utvikling av øyelokkene snur seg utover.

I den tidlige postoperative perioden, kan hevelse av de kirurgiske områder oppstå og forstyrre med å pusteDerfor vil din veterinær følge nøye med kjæledyret ditt etter operasjonen er utførtGraden av overvåking som vil være nødvendig, avhenger av kirurgiske prosedyrer som ble utført.

eksempel på symtom:

  • Snøfting og lyder når dyret puster
  • Snorking når den sover
  • Rask pust
  • Pesing med tungen ut
  • tåler lite belastning eller aktivitet
  • Blir verre på varme dager.
  • Vegrer seg for å med å spise eller svelge i perioder

Cherry eye / Bringebærøye
Cherry eye er en prolaps i tårekjertelen som oftest sees hos unge hunder og kan ramme alle raser, selv om enkelte er mer utsatt enn andre raser. Har hunden fått det på ett øye så vil det sannsynligvis også dukke opp på det andre.
Ved symptomer som rød hevelse i indre øyevinkel, rennende væske fra øyet, rødt i slimhinnen i øyet eller at hunden gnir seg i øyet eventuelt gnir hodet mot bakken så bør veterinær kontaktes for undersøkelse.
Dette er en tilstand som regel vil kreve operasjon, men med veldig gode prognoser. Men kan i enkelte tilfeller komme tilbake og man trenger en ny operasjon..

Keisersnitt
De aller fleste hunnkatter og tisper klarer seg fint på egen hånd ved fødsler, men noen ganger går ikke alt etter planen og det kan oppstå komplikasjoner. Da er det viktig å ha god kontakt med din veterinær, slik at man fortest mulig kan gjøre en undersøkelse og sette i gang med riktig tiltak. Noen ganger kreves det et keisersnitt for å få ut kattunger/valper. Dette gjøres så skånsomt som mulig både for mor og valper/kattunger, ved hjelp av generell bedøvelse og lokalbedøvelse. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål rundt drektighet og fødsel.

 

Øreoperasjoner

Hos noen dyr med kroniske ørebetennelser fører dette til store forandringer i ørene. Det dannes polypper og blomkålliknende hudpartier på ørets innside. Hos katt kan polyppene komme ut i nesehulen og gi store problem med pusten.

Hos hund vil øregangen etter hvert bli helt tett og den eneste mulig løsningen på problemet er en TECA-operasjon hvor hele øregangen helt inn til den benete del av øret blir fjernet. Operasjonen er relativt lang og kan gi midlertidige lammelse av ansiktsnerver .Men det betyr lite i forhold til hvor glad dyret er over at smertene er borte.

Huden og brusken i øret kan av og til bli svært fortykket og likne overflaten på en blomkål.

Øregangen blir svært trang og dyret er stadig plaget med kroniske hudinfeksjoner/infeksjoner i ytre øregang. I endel tilfeller ender hunden opp med kronisk mellomørebetennelse også. Det er nødvendig å fjerne kronisk betent hud og brusk, og av og til endel av beinvevet rundt mellomøret. Disse persjonsteknikkene utføres hos oss (TECA og modifisert TECA) har veterinær Anderssen holdt på med i 30 år

 

Meny