Vaksinasjon og ID-merking

Det at vi i Norge i dag har et godt vaksinasjonsprogram har resultert i at det er er svært få tilfeller av smittsomme sykdommer det ikke finnes behandling for og som tidligere kunne være dødelige. Spør oss om anbefalt vaksinasjonsprogram for din hund eller katt.

Behandling og vaksine ved utenlandsreise
Planlegger du å reise utenlands med ditt kjæledyr i sommer så må du passe på reglene for reising med dyr ut og inn av Norge. Husk at hunden eller katten må ha chipp og gyldig dyrepass.

Videre er det ormekur og rabiesvaksine i henhold til hvor en skal reise, og husk at noe av dette må gjøres i god tid før reise. Ta kontakt med oss tidlig i planleggingen slik at vi kan hjelpe deg og min. 1 mnd før utreise.

 

Meny