Poliklinikk

Enkle generelle kliniske undersøkelser og sykdomsforebyggende tiltak, noe av det samme som vi tobente foretar hos fastlegen. Vi utfører normale tjenester ved rutinebesøk som vaksine, ID-merking og passutstedelse og her får du hjelp med enkle undersøkelser om dyrets tilstand.

For et skadet eller sykt dyr så gjøres her innledende undersøkelse for grunnleggende kartlegging av den videre utredningen.

En god regel er å bestille time, for å være sikker på at du får hjelp. Det er helt klart at vi strekkes oss så langt som mulig for å hjelpe alle som kommer innom, men timebestillinger og akuttpasienter går alltid først.

 

Meny